HVEM ER JEG?

Mit navn er Lisbeth Damgaard Mortensen.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en 4 årig uddannelse i integreret dynamisk psykoterapi på Uddannelsecenter for psykoterapi og selvudvikling. Jeg uddanner mig i ISTDP, Intensive Dynamic Short Therm Therapy under Dansk Davanloo Institut, www.istdp.dk og deltager en gang årligt på metapsykologikursus i Montreal, Canada.

Jeg er medlem af  Dansk Psykoterapeutforening.

Jeg har arbejdet som socialrådgiver i kommuner, som socialrådgiver og psykoterapeut på døgninstitutioner og i Institut for Karriereudvikling.

Det teoretiske grundlag i uddannelsen og mit psykoterapeutiske arbejde er baseret på objektrelationsteorien, dvs. teorien om, at mennesket udvikler sig følelsesmæssigt og socialt i tilknytning til dets nærmeste omsorgsgivere.

Igennem de erfaringer, vi får i opvæksten, dannes vores egen personlighed, som danner grundlag for de psykiske problemstillinger, der opstår senere i livet.

Integreret dynamisk psykoterapi er rettet mod at skabe adgang til de ubevidste ressourcer, så gamle negative erfaringer ophører med at blokere livsudfoldelsen.

Uddannelsen integrerer terapeutiske metoder baseret på følgende:

  • Intensiv dynamisk korttidsterapi
  • Klientcentreret terapi
  • Jeg styrkende terapi
  • Gestaltterapi
  • Imagoterapi
  • Elementer af kognitiv og systemisk terapi